Sobre aquest portal

El Portal de Participació del Consell Insular d’Eivissa és l’espai on escoltar les opinions i les aportacions dels ciutadans sobre les propostes del govern, els seus projectes normatius o els seus plans.

La participació ciutadana, com a peça fonamental del sistema democràtic que és, promou les actuacions de la societat per ajudar a impulsar qualsevol aspecte de la vida social, l’economia, la cultura o la política.

El procés participatiu és un diàleg consensuat entre la ciutadania i les institucions, en el qual s’ofereix l’oportunitat de portar a terme un seguiment del treball i l’acció dels nostres governants i dels assumptes públics, i la possibilitat de col·laborar en la construcció d’una societat millor. Amb els processos participatius les decisions guanyen legitimitat, representen un projecte públic i generen coneixement i respecte entre l’administració i la ciutadania.

La utilització de mecanismes de participació i de cultura democràtica mitjançant les noves tecnologies pretén ser una eina eficaç i accessible de participació ciutadana com a canal d’informació en dos vessants:

  1. conèixer en tot moment les iniciatives, els projectes i les polítiques que es duen a terme en l’àmbit de l’illa d’Eivissa.
  2. opinar sobre aquestes iniciatives, projectes i polítiques proporcionant al govern una valuosa informació sobre les seues inquietuds, necessitats i interessos.