Condicions d’ús del tauló d’Associacions en Xarxa

“L’objectiu d’aquest projecte és crear una xarxa col·laborativa i cooperativa entre associacions”

El suport d’entitats sense ànim de lucre, no ha de ser unidireccional sinó que es busca la implicació i col·laboració entre totes, en una disposició recíproca de valors, materials o idees.
Per això Associacions en xarxa , és una oportunitat per a la col·laboració associativa . D’una manera molt senzilla pots posar en comú algunes eines , espais o projectes que puguin servir d’ajuda o inspiració per altres associacions .

“Totes les ofertes i demandes que ens vaig adequar als requisits, seran publicades en el Tauló Col·laboratiu i-Xarxa”

Requisit per formar part d’Associacions i-Xarxa

“Ser una associació constituïda i inscrita en el Registre d’entitats jurídiques del Govern Balear”

 ¡ Descarrega aquí la plantilla PDF i comença a crear la xarxa col·laborativa d’Eivissa !  (clicar botó dret i “guardar enllaç com” i després obrir-la amb un programa lector de PDF així podrà escriure en el formulari)

Procediment de sol·licitud d’anunci

1. SOL·LICITUD: s’enviarà la sol·licitud degudament emplenada i signada per la presidència a dep.participacio@conselldeivissa.es
¡ Pots imprimir la plantilla, emplenar-la, signar-la i enviar-nos una foto de la mateixa feta amb el mòbil !
2. GRATUÏTAT: les sol·licituds i disposicions es faran de manera gratuïta sense demanar retribució sobre aquest tema.
No podran oferir-se/sol·licitar-se serveis professionals
3. VERACITAT: el Consell Insular d’Eivissa no es fa responsable de la veracitat dels anuncis o sol·licituds.
4. ADMISSIÓ/INADMISSIÓ: en el termini de cinc dies hàbils, es contestarà motivant la inadmissió de l’anunci o anunciant la seva publicació en el Tauló col·laboratiu i-Xarxa.
5 . TERMINI: els anuncis seran retirats d’ofici cada 3 mesos des de la seva publicació , tret que la persona sol·licitant assenyali un termini més curt o més ampli que no podrà superar els 6 mesos .
6. IMPORTANT: una vegada publicats els anuncis, les associacions hauran de contactar entre elles.

El Consell insular d’Eivissa únicament rep les sol·licituds d’anuncis, les tramita i les publica