Condicions d’ús

Condicions generals

 • Les condicions generals que regeixen la reutilització de la informació pública del Consell d’Eivissa, es regiran amb caràcter general, per la Llei estatal 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. L’accés als conjunts de dades que el Consell d’Eivissa publica en aquest Portal Web suposa l’acceptació dels presents termes d’ús.
 • La reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades està sotmesa a les següents condicions generals:
 • Que el contingut de la informació no sigui alterat.
 • Que no es canviï el sentit de la informació.
 • Que se citi la font.
 • Que s’esmenti la data de l’última actualització.

Exclusió de responsabilitat

 • El Consell d’Eivissa no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d’aquesta Web, ni del contingut i actualització de la informació que procedeix de persones físiques o jurídiques i que consti a la Web o a la qual es remitent mitjançant enllaços o altres sistemes.
 • Tampoc es fa responsable dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l’ús dels conjunts de dades. La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc.
 • El Consell d’Eivissa no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin ocasionar per l’ús d’enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris i les usuàries accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris i les usuàries.
 • El Consell d’Eivissa no ofereix cap tipus de garantia respecte als conjunts de dades publicades, de manera que no pot assegurar, tot i els esforços per gestionar de forma adequada els conjunts de dades, la seva integritat, actualització, precisió o accés continu a aquests conjunts de dades.
 • El Consell d’Eivissa podrà, a qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes condicions d’ús.
 • La utilització de la informació posada a disposició en aquesta web que vulneri l’establert, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del Consell Insular donarà lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin a aquesta Administració i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

Responsabilitat de l’agent reutilizador

 • L’usuari/a o agent de la reutilització dels conjunts de dades es troba sotmès a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment quant al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l’ús de la informació, com la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i de propietat intel·lectual.
 • El Consell d’Eivissa podrà, per compte propi, cancel·lar o suspendre l’accés als conjunts de dades sense previ avís, a qualsevol que el Consell Insular, segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint els presents termes d’ús, la legalitat vigent o utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades d’una manera perjudicial o inconvenient. En el cas de cancel·lació o suspensió, el subjecte o entitat no tornarà a ser autoritzat a utilitzar o reproduir les informacions i a més, el Consell Insular podrà usar qualsevol mitjà al seu abast perquè es faci efectiva la seva decisió.
 • Aquesta cancel·lació o suspensió no tindrà efecte sobre aquells subjectes o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecto de la cancel·lació o suspensió i que, d’una altra manera, estiguin complint aquests termes d’ús.
 • No es podrà, de forma pública, indicar, insinuar o suggerir que el Consell Insular, o qualsevol dels seus organismes, entitats, empreses o agents, participa, patrocina o recolza l’ús o reproducció específica que una persona o entitat realitzi sobre els conjunts de dades, havent-hi la mateixa d’abstenir-se de la utilització de qualssevol denominacions escrites, gràfiques, visuals o auditives o de qualsevol altra naturalesa que puguin suggerir confusió en l’usuari final de la participació o suport pel Consell d’Eivissa, o pels seus organismes, entitats, empreses o agents, en l’activitat del usuari de la informació o del conjunt de dades.