Com participar-hi

Els canals de participació funcionen a través de la interacció entre la ciutadania i les seues organitzacions i l’equip de govern.

Els canals de participació ciutadana es posen en marxa i funcionen a través de la interacció continuada entre els diferents actors que intervenen en la vida política i social de l’illa: d’una banda, la ciutadania i les seues organitzacions; d’una altra, els consellers i les conselleres del Consell Insular d’Eivissa.

És imprescindible generar espais on la ciutadania pugui promoure, debatre, decidir i valorar les polítiques insulars.

La participació, doncs, es pot concretar en diferents accions:

  • Promoure, a través d’iniciatives ciutadanes, processos participatius, òrgans i consultes.
  • Debatre, en els òrgans i els espais de participació i diàleg amb el Consell d’Eivissa, qüestions i actuacions que la ciutadania pugui plantejar.
  • Participar en els plens insulars, mitjançant la realització de preguntes i propostes per a la millora de les polítiques insulars.
  • Opinar sobre qüestions importants de l’illa en les consultes ciutadanes.
  • Interactuar i crear teixit associatiu, mitjançant la participació en jornades i cursos i col·laborant en xarxa amb altres associacions.
  • Formar-se, utilitzant entre d’altres, els cursos que el Consell Insular proposa, per tal de millorar el funcionament intern de les associacions i les entitats participatives.