Consells Sectorials

D’acord amb l’establert a als articles 32.1 i 34.3 del Reglament de participació ciutadana del CIE, de 12 de gener de 2009 (BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2019), l’any 2016 es varen activar els Consells Sectorials Veïnals i el de la Interculturalitat.

Els Consells Sectorials són instruments de col·laboració i debat entre la Ciutadanía i les Institucions. Un espai d’escolta i decisió al qual participen els Departaments del Consell Insular i que poden ser molt útils per fomentar la col·laboració en la gestió pública.

Aquí podeu consultar la documentació de les reunions mantengudes:

Consell Sectorial Veïnal:

Convocatòria Consell Sectorial Veïnal

Assistents Consell Sectorial Veïnal

Document acords Consell Sectorial Veïnal

Consell Sectorial de la Interculturalitat:

Convocatòria Consell Sectorial de la Interculturalitat

Assistents Consell Sectorial de la Interculturalitat

Document acords Consell Sectorial de la Interculturalitat